advice tender

Advies m.b.t. ingezonden offertes in Wi-Fi Tender

>publieke organisatie voor onderwijs en ict. Dit bedrijf zorgt voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseert de sectorraden en deelt kennis met het po, vo en mbo.

Vraag: Voor een grote scholengemeenschap ontstaat de behoefte aan een nieuwe wireless netwerk. Dit netwerk moet toekomstbestendig zijn. Ons is gevraagd de ingezonden offertes uit de tender te toetsen en te beoordelen op inhoud. Op basis hiervan een advies uit te brengen over de beste optie en de best te nemen route.

Aanpak: Aan de hand van de ingezonden offertes van de diverse ICT bedrijven, is er een inventarisatie gemaakt. Op basis hiervan is een vergelijking gemaakt tussen de verschillende aanbiedingen.

Oplossing: De verschillen en overeenkomsten zijn in een rapport uiteengezet. In het advies is een en andere door ons verduidelijkt zodat de klant een goede keuze kon maken. Ook is in het advies meegenomen wat er per aanbieder gewijzigd zou moeten worden voor een passende oplossing (geen van de aanbiedingen was volledig of voldoende duidelijk en concreet). Aan het einde van dit traject is er nog gesproken over de eventuele verbeterpunten bij het uitzetten van een volgende tender. Te denken valt hierbij aan het concreter definiëren van het eisenpakket.

advies, tender, wifi

Contactdetails WiFi Wise BV

Veldstraat 29
NL-5815 CW Merselo
KvK 72736305
BTW NL859217978B01

Copyright © 2021 WiFi Wise BV| Privacy- & cookiestatement | Algemene voorwaarden | Website by Dai Dai Design